Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2024

BTBfotografie

0.1 BTBfotografie is ingeschreven bij de KvK onder KvK-nummer 69001286. 

0.2 BTBfotografie is ingeschreven bij de Belastingdienst. 

1. Algemeen 

1.1 De opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De opdrachtnemer behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen met uitzondering van al geboekte reportages.

1.2 BTBfotografie is een professionele fotograaf. 

1.3. Bij het boeken van een dienst bij BTBfotografie geeft de klant BTBfotografie toestemming om alle gemaakte foto’s en video's te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, social media, fora, folders, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. De fotograaf is niet verplicht dit te vermelden. Wil de klant een specifieke of meerdere foto's en video's niet online terug zien moet dit van tevoren aangegeven worden. Hierbij wordt een formulier ondertekend die bevestigd dat de klant geen akkoord geeft op het publiceren van de foto’s.

1.4. Bij het achteraf melden door de klant dat de gemaakte foto’s of video's niet online mogen verschijnen, heeft de fotograaf uiterlijk 3 weken de tijd om de foto’s offline te halen. Binnen dit termijn kan de klant ons niks kwalijk nemen en dus geen verdere stappen ondernemen.

1.5. Opdrachtnemer behoudt het volledige intellectueel eigendom van alle geproduceerde videocontent en/of fotografisch materiaal, tenzij anders overeengekomen.

2. Fotoshoot 

2.1 Een gemiddelde fotoshoot duurt 60 a 120 minuten en de klant krijgt hierbij 5,10 of 15 foto’s voor online gebruik met logo. En dezelfde foto’s op hoge resolutie zonder logo voor eigen gebruik (zie 4.3). Voor een fotoshoot van 30 minuten, zoals een portretshoot zijn dit 5 foto’s.  De opdrachtgever kan zelf de foto’s uitkiezen via een fotogalerij.

2.2 In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht/zwaar bewolkt) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotograaf of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten, maar kan aan de hand van het weerbericht van tevoren besproken worden. De fotoshoot kan dan verzet worden naar een andere datum. 

2.3 De klant mag een fotoshoot uiterlijk 5 dagen van tevoren annuleren, uitgezonderd door slecht weer en ziekte (zie 2.2). Als de klant na de genoemde termijn de fotoshoot alsnog afzegt moet er 50% van het afgesproken bedrag betaald worden, uitgezonderd door bijzondere gevallen zoals een overlijden of ziekte. Indien er een aanbetaling is gedaan, wordt deze uiteraard verrekend met de 50% die betaald dient te worden. (zie 3.4)

2.4 De fotograaf mag de fotoshoot uiterlijk 2 dagen van te voren verplaatsen naar een andere datum. Doet de klant dit later dan wordt er 25% van het originele bedrag extra gerekend. 

2.5 Indien de klant niet op komt dagen op de afgesproken datum/tijd/plaats, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor afzeggen op de dag van de afspraak.

3. Videoproductie

3.1 Voor elke videoproductie wordt vooraf een offerte opgesteld. De prijs voor de videoproductie wordt vermeld in de offerte en is exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.2. Betaling dient voor zakelijke klanten te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Voor particuliere klanten is dit 7 dagen.

3.3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

3.4. Videoproducties worden opgeleverd binnen 14 dagen na het maken van de laatste opnames, tenzij anders overeengekomen.

3.5. Bij niet op komen dagen op de afgesproken datum en tijdstip, of bij afzegging binnen 48 uur voorafgaand aan de geplande opdracht, worden 100% van de overeengekomen kosten van de offerte in rekening gebracht.

3.6. Verplaatsing van de opdracht is kosteloos mogelijk tot 24 uur van tevoren, mits schriftelijk of per e-mail gemeld. Bij verplaatsing binnen 24 uur wordt 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht.

4. Uitzonderingen op Verplaatsing

4.1. In geval van ziekte of overlijden van de opdrachtgever, opdrachtnemer of een direct familielid, kan de opdracht kosteloos worden verplaatst. Dit dient onmiddellijk schriftelijk of per e-mail te worden gemeld, vergezeld van een geldig bewijs zoals een medische verklaring of overlijdensakte.

5. Betalingen, klachten en aansprakelijkheid

5.1 De klant mag contant betalen,pinnen of overboeken. De fotoshoot wordt voor uitvoering volledig betaald. Bij een contante of pin betaling kan alleen op de dag zelf worden betaald. Voor een pintransactie geldt een toeslag van 2%. De klant ontvangt na de fotoshoot een factuur via de mail. De klant ontvangt de foto’s binnen 2 weken na de fotoshoot tenzij anders afgesproken. 

5.2 Bij een bruidsreportage wordt een aanbetaling berekend van 25%, deze dient uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het aanbetaling factuur betaald te worden. Het overige bedrag dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur betaald te zijn en zal in de week na de bruiloft worden gestuurd. 

5.3 Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk te worden medegedeeld. Wanneer u terecht ontevreden bent over de geleverde foto’s zal er een alternatieve oplossing worden aangeboden. Geld terug is vanwege de bestede uren geen optie. 

5.4 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling / voorschot niet vergoed door de fotograaf. 

5.5 Tijdens uitvoering van de opdracht bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades/diefstal op locatie of in de studio.

5.6 Deelname aan de fotoshoot/videoproductie in geheel op eigen risico.

5.7 De afgesproken tarieven zijn altijd zonder reiskosten (21 ct/km) en inclusief 21% btw. Tenzij anders

5.8 Alle opdrachten van BTBfotografie worden gefactureerd onder de naam van BTBfotografie. 

5.9 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims in te dienen bij de fotograaf.

6. Na de shoot 

6.1 Alle foto’s worden binnen 2 weken aan de klant geleverd tenzij er iets anders is afgesproken. Dit is uitgezonderd van een bruidsreportage. 

6.2 Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.

6.3 Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden.

6.4 Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven voor commerciële doeleinden of aan bedrijven zonder toestemming van de fotograaf. 

Wanneer u ons opdracht geeft voor een fotoreportage of videoproductie, gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de algemene voorwaarden. 

Copyright © 2024 | KVK: 69001286 |
Disclamer
|
Privacy Policy
|
Algemene Voorwaarden